Nákup murovacieho materiálu na stavbu. Viete, na čo sa opýtať predajcu v stavebninách? | ASAS Prima stavebniny

Nákup murovacieho materiálu na stavbu. Viete, na čo sa opýtať predajcu v stavebninách?

Idete stavať a čaká vás nákup murovacích stavebných materiálov? Väčšina z nás nie je na takýto nákup vyškolená, a preto môže byť návšteva stavebnín podobná pobytu v neznámej krajine. Pred nákupom si zväčša iba prečítame nejaké recenzie, vypočujeme si názory známych a vyhľadáme rady na internete. Často vôbec netušíme, aký stavebný materiál chceme a na čo sa pri výbere zamerať, aké hodnoty porovnávať a podľa čoho si vhodné produkty vyberať.

Pred návštevou stavebnín

Vďaka rýchlemu pokroku a mnohým inováciám je sortiment stavebných materiálov dnes skutočne pestrý. Vedieť klásť správne otázky pri návšteve stavebnín je dôležité práve preto, že obrovský výber produktov vie byť pre bežného smrteľníka mätúci a nemusíte sa vedieť v tejto širokej škále výrobkov správne orientovať. Aj keď sa výrobcovia usilovne snažia odlíšiť svoje výrobky od konkurencie, bez hlbokých technických znalostí môže byť selekcia vhodného materiálu na vašu stavbu hotovým mínovým poľom. Hoci sa väčšina budúcich majiteľov spolieha na odbornosť architektov, projektantov či dodávateľov, od ktorých stavebný materiál nakupuje, nie je na škodu vedieť sa v tejto sfére orientovať. Výber vhodných materiálov pre vašu stavbu má totiž vplyv na energetickú účinnosť či kvalitu vnútorného prostredia domu.

Čo sa pýtať v stavebninách pri nákupe murovacieho materiálu?

Ak sa chcete vyhnúť problémom, mali by ste vedieť, na čo sa predajcov v stavebninách pýtať. Vo všeobecnosti platí, že by ste sa mali zamerať najmä na tepelnoizolačné vlastnosti materiálov, ich životnosť, ale aj statické vlastnosti a v neposlednom rade aj na cenu. Pozrime sa na najčastejšie otázky, ktoré by ste predajcom v stavebninách mali položiť:

Aké sú tepelnoizolačné vlastnosti murovacieho materiálu?

Významným aspektom výberu murovacích materiálov sú ich tepelnoziolačné vlastnosti. To znamená schopnosť materiálov neprepúšťať teplo do interiéru, ale súčasne aj schopnosť teplo vo vnútri domu nahromadiť a následne ho sálať. Pálené tehly sú vďaka technológii vypaľovania suché a majú skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka čomu sa zákazník môže tešiť aj z nižších nákladov na vykurovanie.

murovaci material, ako vybrat stavebny material

Aká je pevnosť a únosnosť murovacieho materiálu?

Obvodové murivo, nosné priečky a stropy tvoria základné prvky stavebnej konštrukcie, ktorá musí spĺňať predovšetkým požiadavky na bezpečnosť a odolnosť. Medzi dôležité vlastnosti každej stavby patria pevnosť a únosnosť použitého stavebného materiálu. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú statiku i životnosť celej stavebnej konštrukcie. Nedostatočná nosnosť a pevnosť stavby môže v budúcnosti spôsobiť jej poruchy. Pri nákupe stavebného materiálu je vždy vhodné oznámiť predajcovi aj účel, na ktorý bude materiál použitý – iné materiály sú potrebné na obvodové murivo, iné pre nosné priečky v interiéri a iné pre deliace steny.

Aká je životnosť stavebného materiálu?

Keďže väčšina z nás stavia dom iba raz za život, otázka o trvácnosti materiálu je pri návšteve stavebnín na mieste. Životnosť konštrukčných materiálov by ste nemali prehliadať. Nezabúdajte ale, že na životnosť má vplyv aj správne zakomponovanie materiálov do stavby. Spomedzi stavebných materiálov s najlepšou životnosťou patrí pálená tehla, ktorej trvácnosť je preukázaná dlhými tisícročiami.

Aká je difúzia vodných pár materiálov cez konštrukciu?

Táto vlastnosť je dôležitá z hľadiska kvality vnútorného prostredia. Materiály s nízkym difúznym odporom zabezpečujú optimálny vlhkostný režim, čo znamená, že sú prirodzeným regulátorom vlhkosti v obytných priestoroch. Tehly majú nízky odpor difúzie vodných pár, vďaka tomu je bývanie v dome príjemné, komfortné a zdravé.

Je stavebný materiál tvarovo stály?

Murovacie materiály by mali byť po zabudovaní tvarovo stabilné a nemali by meniť svoj tvar, respektíve rozmery. Ak to tak nie je, môžu po určitom čase v murive vzniknúť trhliny. Tehla opúšťa výrobné linky v absolútne suchom stave, čiže žiadne objemové zmeny spojené s prípadným vysychaním tu neprichádzajú do úvahy.

Je stavebný materiál odolný voči ohňu?

Požiarna odolnosť nehnuteľnosti je ďalšou dôležitou vlastnosťou stavebnej konštrukcie. Úzko súvisí s bezpečnosťou a životnosťou stavby. Posudzuje sa v rámci celej konštrukcie, tzn. od vnútornej interiérovej vrstvy až po exteriérovú. Stavebné materiály sú rozdelené do niekoľkých tried, podľa ich reakcie na oheň. Jednotlivé triedy určujú, či sú materiály schopné vznietiť sa, horieť alebo rozžeraviť sa pôsobením zdroja vznietenia. Materiály zaradené do triedy A1, kam patrí aj tehla, nepodporujú nárast teploty a zároveň pri vysokých teplotách neuvoľňujú do okolia škodlivé látky.

Aká je cena stavebného materiálu a aké záruky naň výrobca poskytuje?

Za posledný rok ceny stavebných materiálov narástli, a preto je pochopiteľné, že každý hľadá možnosti, ako pri stavbe ušetriť. Neprikláňajte sa však automaticky k najlacnejšiemu murovaciemu materiálu, ktorý v stavebninách nájdete. Myslite na jeho dlhodobý prínos a nie na krátkodobé náklady. Kvalitná konštrukcia obálky domu vám z dlhodobého hľadiska určite financie ušetrí, pretože tým znížite riziko vzniku chýb a ich následných drahých opráv. Pýtajte sa aj na dĺžku záruky. Nezabudnite však na to, že podmienkou na získanie garancie je správny spôsob realizácie a zabudovania murovacieho materiálu do domu podľa predpísaných požiadaviek jeho výrobcu.

Je stavebný materiál ekologický a neškodný pre zdravie?

S rozvojom stavebného priemyslu rastie aj požiadavka na ekologické a zdraviu neškodné stavebné materiály. Preto sa výrobcovia stavebných materiálov pokúšajú inovovať výrobné postupy s cieľom znížiť uhlíkovú stopu svojich produktov na minimum. Najvhodnejšie sú lokálne vyrábané produkty a tie, ktoré sa dajú opätovne použiť. K často prehliadaným faktorom patrí aj zdravotná neškodnosť. Ak si myslíte, že zvolená konštrukcia nemôže mať dopad na zdravie obyvateľov, ste na omyle. Čoraz častejšie sa môžete stretnúť s pojmom syndróm chorých budov, ktorý je fenoménom súčasnej doby. Predovšetkým osoby s problémami dýchacieho ústrojenstva môžu byť z dlhodobého hľadiska ovplyvnené kvalitou použitých stavebných materiálov. Pri návšteve stavebnín vám preto odporúčame zamerať sa na prírodné materiály bez chemických prísad, ktoré neuvoľňujú do ovzdušia organické prchavé látky.

vyber stavebneho materialu pre nase zdravie

Ako sa s materiálom pracuje a aká je rýchlosť výstavby?

Nezabudnite sa opýtať na rýchlosť a náročnosť výstavby s daným stavebným materiálom. O tehlách kolujú mýty, že práca s nimi je zložitá a výstavba domu trvá dlho. Pritom obvodové a vnútorné nosné steny možno s brúsenými tehlami vytiahnuť za 1-2 dni. S použitím malty pre tenké škáry alebo špeciálnej murovacej peny dokážete stavbu ešte urýchliť. S týmito technológiami viete v porovnaní s klasickým spôsobom murovania na obyčajnú maltu ušetriť 30 až 50 % času. O tehlách sa takisto zvykne hovoriť, že sú ťažké a manipulácia s nimi je náročná. Vzduchové dutiny vo vnútri tehál predstavujú viac ako 50 % ich objemu, vďaka čomu majú nízku objemovú hmotnosť a manipulácia s nimi je tak veľmi jednoduchá. Ak si navyše zvolíte jednovrstvové obvodové murivo, ktoré nie je potrebné zatepľovať, výstavbu domu si ešte viac urýchlite a zjednodušíte.

Aké ďalšie služby poskytujete?

Navštívte viacero stavebnín, porovnávajte jednotlivé ponuky a pýtajte sa predajcov, aké ďalšie služby vám dokážu stavebniny alebo výrobca murovacích materiálov poskytnúť. Opýtajte sa, či vám zakúpený materiál dopravia priamo na stavbu, či dokážu zabezpečiť jeho vykládku alebo či vám môžu urobiť výpočet spotreby murovacieho materiálu, ktorý na stavbu domu budete potrebovať. 

Všetky tieto informácie si viete samozrejme dohľadať aj na webstránkach výrobcov stavebných materiálov a do stavebnín prísť už informovaný a rozhodnutý.


Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918