Postup založenia prvého radu tehál | ASAS Prima stavebniny

Postup založenia prvého radu tehál

Pri každej hrubej stavbe sú najdôležitejšie dobré základy. Tehlová stavba nie je výnimkou. Ak nesprávne založíte prvý rad tehál, chyby sa skôr či neskôr objavia. Z tohto dôvodu buďte pri založení stavby obozretní. Ide o pomerne zložitý úkon, preto odporúčame tento krok prenechať radšej skúseným odborníkom.

Hrubú stavbu zo stavebného systému Porotherm postavia skúsení majstri už za niekoľko dní. Murovanie s brúsenými tehlami je jednoduchšie, presnejšie a podstatne rýchlejšie. Je to aj vďaka presným ložným plochám brúsených tehál, ktoré umožňujú murovať na maltu pre tenké škáry alebo murovaciu penu aj pri nižších vonkajších teplotách. V porovnaní s klasickým spôsobom murovania na obyčajnú maltu sa ušetrí až 30 % času. Obe technológie navyše ušetria veľké množstvo murovacieho materiálu a eliminujú riziko technologických chýb. Bez obáv si naň môže trúfnuť aj šikovný domáci majster s partiou pomocníkov.

Presné založenie prvého radu tehál je dôležité

Predpokladom kvalitnej realizácie stavby z brúsených tehál je presné založenie prvého radu, aby sa výraznejšie chyby murovania či rozdiely vo výške založenia neprejavili pri murovaní vyšších radov tehál. Založenie prvého radu musí byť dokonale rovné a veľmi dôležité je najmä správne nanesenie maltového lôžka.

Postup založenia prvého radu z tehál Porotherm 44 EKO+ Profi

Zameranie základovej dosky

Na základovú dosku sa natavia asfaltové pásy v šírke cca o 150 mm väčšej ako je hrúbka stien (na tento presah sa neskôr natavia pásy celoplošnej hydroizolácie základovej dosky).

Určenie najvyššieho bodu

Zameranie zakladovej dosky_najnizsi bod

Pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej laty sa zameria základová doska. Určí sa jej najvyšší bod, od ktorého sa odvíja hrúbka zakladacieho maltového lôžka, ktoré má byť v najvyššom bode cca 10 mm.

Nanesenie zakladacej malty

Nanesenie zakladovej malty pri zalozeni prveho radu tehal

Na výškovo zameranú základovú dosku sa v mieste budúcich stien nanáša zakladacia malta, ktorou sa vyrovnajú výškové nerovnosti na základovej doske. Dôležitá je správna konzistencia malty, aby sa dala ľahko urovnať, ale zároveň, aby sa do nej tehly nezabárali. Pri nanášaní a urovnaní zakladacieho maltového lôžka odporúčame používať nivelačnú súpravu, ktorá pozostáva z dvoch výškovo nastaviteľných sťahovacích líšt. Maltu nanášame po jednotlivých úsekoch medzi presne nastavenými sťahovacími lištami. Vhodná je zakladacia malta Porotherm AM, v zime sa osvedčí Porotherm AM-W, ktorú možno použiť až do -5 °C.

Urovnanie zakladacieho maltového lôžka

Urovnanie maltoveho lozka pri zalozeni prveho radu tehal

Zakladacie maltové lôžko urovnáme do roviny pomocou hliníkovej laty dĺžky aspoň 2 m tak, že ju ťaháme po sťahovacích lištách nivelačnej súpravy. Prebytočnú maltu po stranách odstránime. Brúsené tehly ukladáme buď do čerstvého maltového lôžka alebo necháme lôžko stvrdnúť a naň s hrebeňovým hladidlom neskôr natiahneme tenkovrstvovú maltu (napr. Porotherm Profi).

Založenie rohov stavby

Zalozenie rohov stavby domu_prvy rad tehal

Murovanie obvodových stien začíname založením rohov stavby. Odporúčame pritom využiť doplnkové tehly, vďaka ktorým vznikne v priľahlých stenách optimálna väzba na polovičnú dĺžku tehly. Ide o rohové tehly alebo kombináciu rohových a polovičných koncových tehál.

Ukladanie tehál do čerstvej malty

Zalozenie rohov stavby domu_ukladanie tehal do malty

Medzi osadené rohové tehly sa z vonkajšej strany steny natiahne murárska šnúra. Pozdĺž nej sa do maltového lôžka ukladajú tehly tesne za sebou tak, aby sa navzájom dotýkali. Ako pomôcku pri ukladaní môžeme použiť perá a drážky na styčných plochách tehál tak, že tehly opatrne spúšťame po drážkach už uložených tehál. Do maltového lôžka ich nezatláčame. Posúvanie tehál po maltovom lôžku je nesprávne.

Kontrola polohy tehál

Kontrola rovinatosti prveho radu tehal

Presnú polohu tehál kontrolujeme v priečnom smere pomocou krátkej a v pozdĺžnom smere pomocou dlhej vodováhy. Drobné nerovnosti odstránime jemným poklepaním gumovým kladivom.

Dokončenie prvého radu tehál

Dokoncenie prveho radu tehal

Takto postupujeme po obvode celej stavby. Prvý rad musí byť položený s maximálnou presnosťou, pretože korektúry v ďalších radoch sú prakticky nemožné.

Murovanie ostatných radov

Murovanie hrubej stavby domu z tehal

Po správnom a presnom založení prvého radu je murovanie zvyšku hrubej stavby už jednoduché. Skúsený tím dokáže postaviť obvodové a vnútorné nosné steny už za niekoľko dní, a to vďaka progresívnym technológiám murovania na maltu pre tenké škáry alebo na murovaciu penu.

Murovacie materiály

Tenkovrstvová malta vyžaduje teplotu nad nulou

Murovať na tenkovrstvovú maltu je možné pri teplotách minimálne 5 °C. Táto malta neumožňuje pridávanie nemrznúcich prísad do zmesi, pretože by mohlo dôjsť k jej premrznutiu. Jej výhodou je eliminácia tepelných mostov vo forme hrubých vrstiev klasickej malty a zníženie stavebnej vlhkosti v murive. Aplikuje sa jednoducho v hrúbke približne 1 mm a to tak, že sa nanáša iba na niekoľko tehál naraz. Tehly treba totiž na maltu uložiť do cca 2 minút.

Murovanie s penou až do teploty -5 °C

V prípade nižších teplôt možno na murovanie použiť murovaciu penu Porotherm Dryfix extra. Neobsahuje žiadnu vodu, preto nedochádza k prenášaniu technologickej vlhkosti zo spojiva do tehál. Možno ju použiť na murovanie až do teploty -5 °C, čo umožňuje predĺženie stavebnej sezóny aj o niekoľko týždňov. Na tehly sa pena nanáša priamo z dózy pomocou aplikačnej pištole. Dózy je potrebné skladovať v temperovanom priestore (ideálna teplota obsahu dózy je + 20 až + 25 °C). Pred murovaním treba dózy s penou uchovávať pri izbovej teplote a aby sa zabránilo vychladnutiu peny počas murovania, odporúča sa na dózy používať vhodné tepelnoizolačné ochranné návleky.


Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918