Prečo zelené strechy? | ASAS Prima stavebniny

Prečo zelené strechy?

Vzhľad budov sa v priebehu rokov vyvíjal, ale ich funkcia zostala nezmenená: ochrana, pohodlie, teplo v zime a chládok v lete.

V posledných rokoch je však čoraz dôležitejší environmentálny vplyv budov a riešenia zelených striech.

S rozvojom komplexnejšieho pohľadu na udržateľnosť je veľmi dôležité si uvedomiť, že z hľadiska životného cyklu budovy je vplyv

každej budovy na životné prostredie výsledkom jej spotreby energie v čase, keď sa využíva, ako aj využívania obnoviteľnej energie

a používania trvalo udržateľných materiálov.

Zelené strechy presahujú hranice súčasnej architektúry a prinášajú novú hodnotu úlohe budov v rámci urbanistického plánovania.

Sú navrhované nielen za účelom opätovného zavedenia prvku prírody do mestského prostredia, ale aj za účelom poskytnutia riešení

pri dôležitých otázkach, ako sú mestský tepelný ostrov a snaha o zvládanie vody pri búrkach a silných dažďoch.


Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918