Skrášlite si okolie rodinného domu betónovou dlažbou | ASAS Prima stavebniny

Skrášlite si okolie rodinného domu betónovou dlažbou

Pri stavbe rodinného domu je dôležitý každý detail. Jedným z často prehliadaných prvkov, ktorý môže výrazne ovplyvniť estetiku exteriéru, ale aj jeho funkčnosť, je voľba dlažby. V tomto článku sa ponoríme do sveta betónovej dlažby a variabilných spôsobov jej kladenia.

Betónové dlažby majú bohatú históriu siahajúcu až do staroveku. Koncept vzájomne prepojených dlažobných jednotiek podobných kameňu alebo tehle pochádza zo starovekej Rímskej ríše, kde remeselníci pri budovaní ciest a námestí používali rôzne odolné materiály. V priebehu storočí viedol pokrok v technológii k vývoju betónových dlažieb, ako ich poznáme dnes.

Výhody betónovej dlažby

Keď ide o navrhovanie pôsobivých a funkčných exteriérov, betónová dlažba patrí u majiteľov domov aj záhradných architektov a projektantov k obľúbeným voľbám. Ide o univerzálny stavebný materiál, ktorý umožňuje nekonečné kreatívne možnosti pri úprave vonkajšieho priestoru. Vonkajšia dlažba má niekoľko výhod:

  • Trvanlivosť: dokáže odolať skúške času, zvláda pešiu i pojazdnú prevádzku aj neustále sa meniace poveternostné podmienky. Na rozdiel od iných materiálov sú betónové dlažby menej náchylné na praskanie.
  • Variabilita dizajnu: exteriérová dlažba sa dodáva v rôznych tvaroch, veľkostiach a farbách. Ponúka široké možnosti riešenia exteriéru.
  • Jednoduchá údržba: vonkajšie, betónové dlažby sú odolné voči znečisteniu a vyžadujú si iba minimálnu údržbu.
  • Bezpečnosť: mnohé betónové dlažby majú štruktúrovaný povrch, ktorý poskytuje dobrú trakciu aj v mokrých podmienkach, v exteriéri. Táto vlastnosť znižuje riziko pošmyknutia a pádu, čo z nich robí vynikajúcu voľbu pre rodiny s malými deťmi.
  • Výhodná investícia: pri zohľadnení dlhodobých výhod sú betónové dlažby nákladovo efektívnou voľbou. Vďaka ich životnosti nebudete musieť terasu často vymieňať alebo opravovať, čo vám z dlhodobého hľadiska ušetrí peniaze.
  • Ekologickosť: Betón sa vyrába z prírodných prvkov, ako sú štrk, piesok, cement a voda. Aj vďaka tomu sa tieto dlažby na konci svojho životného cyklu dajú recyklovať. Okrem toho existujú aj ekologické zatrávňovacie možnosti, ktoré prirodzene vsakujú zrážkovú vodu do pôdy. Voľba betónovej dlažby prispieva k trvalo udržateľnému stavebníctvu.

Prvý krok ku kvalitnej vonkajšej dlažbe je správna realizácia

Základným predpokladom dlhej životnosti betónovej dlažby v exteriéri je jej profesionálne vykonaná realizácia, podľa odporúčaní konkrétneho výrobcu a v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi. Ak dlažba nebude položená správne, môže sa po čase začať rozchádzať, prestane plniť svoj účel a neodborná pokládka môže mať za následok aj poškodenie samotnej dlažby.
V prípade betónových platní (dlaždíc) existuje niekoľko spôsobov ich ukladania – na štrkové lôžko (iba pochôdzne plochy), na maltové lôžko (pochôdzne plochy a občas pojazdné s osobnými autami do 2,5 t) alebo na terčíky (len pochôdzne plochy).

Postup ukladania exteriérovej dlažby

Prípravné a zemné práce

Prvou fázou pokladania dlažby sú prípravné práce, ktoré zahŕňajú vypracovanie aspoň jednoduchej projektovej dokumentácie konečnej úpravy plochy a navrhnutí vhodnej konštrukcie spevnenia plochy s ohľadom na geologické pomery a jej budúce zaťaženie. Nasledujú zemné práce, to znamená odstránenie zeminy na požadovanú úroveň, vyspádovanie a zhutnenie plochy, na ktorú chcete dlažbu osádzať.

Zhotovenie podkladovej vrstvy pred položením dlažby v exteriéri

Na zhutnený podklad sa ukladajú podkladové vrstvy podľa navrhnutej skladby. Čím menšia záťaž na dlažbu sa očakáva, tým môže byť podkladových vrstiev menej. Príprave podložia venujte mimoriadnu pozornosť. Dôležité je kvalitné zhutnenie jednotlivých vrstiev v priečnom i pozdĺžnom smere. Hrúbka podkladovej vrstvy závisí od výberu konkrétneho typu dlažby či zaťaženia.

Ukladacie lôžko (ložná vrstva)

Na podkladovú vrstvu sa ukladá ukladacie lôžko, tzv. ložná vrstva. Ako najvhodnejší materiál pre ukladacie lôžko sa odporúča použitie drveného kameniva frakcie 4/8 mm. Hrúbka lôžka po zhutnení dlažby by mala byť 40-50 mm. Samotná príprava ukladacieho lôžka pre položenie dlažby sa uskutočňuje buď ručne pomocou laty a výškovo osadených vodiacich líšt, alebo strojovo pomocou špeciálnych zariadení.

Kladenie exteriérovej dlažby

Dlažba sa kladie na suchý, čistý a nezamrznutý povrch. Kladenie dlažby treba vždy realizovať z už položenej plochy, na upravenú ložnú vrstvu sa nevstupuje. Dlažba sa kladie v celej šírke plochy proti spádu dláždenej plochy, ktorá musí byť dobre odvodnená, aby sa na ploche nehromadila znečistená voda. Trvale mokré lôžko vedie k tvorbe vápenných výkvetov či hnedých škvŕn spôsobených vyplavovaním zlúčenín železa na povrch dlaždíc. Pri pokládke sa odporúča odoberať dlažbu z niekoľkých paliet súčasne, aby sa eliminovali drobné rozdiely farebnosti, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť.
Ak sa platne ukladajú do maltového lôžka, treba maltu nanášať so zubovou stierkou na vyzretý betónový podklad a aj na spodnú stranu platní. Na nasiakavé podklady sa odporúča predtým aplikovať penetračný náter. Platne kladené na terče môžu byť uložené priamo na vyzretý a vyspádovaný betónový podklad na hydroizolačnú fóliu alebo na extrudovaný polystyrén (pod terče treba uložiť geotextíliu).

Škárovanie dlažby

Betónovú dlažbu treba ukladať tak, aby medzi jednotlivými kusmi boli škáry so šírkou 3-5 mm. Priamosť škár kontrolujte v priečnom i pozdĺžnom smere po položení niekoľkých vrstiev. Nerovnosti treba vyrovnať napríklad gumovým kladivom. Následne škáry vyplňte kremičitým pieskom frakcie 0,3 – 0,8 alebo 0-2 mm. Dlažbu očistite a potom zhutnite vibračnou doskou s gumovou podložkou (na platne nepoužívajte vibračnú podložku, ale iba gumové kladivo). Škáry opätovne vyplňte a následne vydláždenú plochu pozametajte. Nedokonalé škárovanie môže v priebehu užívania terasy spôsobiť pohyb jednotlivých prvkov dlažby a skrátiť jej životnosť.

Vzory kladenia betónovej dlažby

Pokiaľ ide o dizajnové možnosti usporiadania betónovej dlažby, existuje široká škála rôznych vzorov a spôsobov kladenia dlažby. Kombinovať pritom možno dlažbu v jednom rozmere alebo zvoliť kombi formu a vytvoriť si exteriérovú plochu zloženú z rôznych formátov dlažby.

Kombinovanie dlažieb jednej veľkosti

Dlažobné kocky v jednej veľkosti možno ukladať napríklad do priebežnej väzbytak ako pri kladení tehál. Veľmi dobre tento vzor vyniká na chodníkoch či príjazdových cestách. Tento typ vzoru možno nájsť aj v prevedení posunutého vzoru, kedy jednotlivé kusy dlažby prekrývajú iba štvrtinu susednej dlaždice.
K tradičným vzorom kladenia dlažby jedného formátu je aj ukladanie v uhle 90 stupňov, čím sa vytvára výrazný tvar písmena V. Toto usporiadanie dodáva vonkajšiemu priestoru eleganciu a štruktúru, takže je ideálne pre formálne prostredie alebo tradičný štýl domov. Okrem dlažieb si tento vzor našiel veľkú obľubu aj pri obkladoch na stenách, napríklad v moderných kuchyniach.
Vzor mozaiky možno vytvoriť skladaním dvojíc dlažobných kociek položených kolmo na seba, čo vytvára akoby tkaný vzhľad. Tento klasický dizajn sa hodí k domom v chalupárskom alebo rustikálnom štýle. Alternatíva k tradičnej mozaike s tkaným vzhľadom, je mozaika, ktorá má medzi jednotlivými väzbami oddeľovací pás.

Kombinovanie dlažieb rôznej veľkosti

Pri kladení exteriérovej dlažby sa realizácii a dizajnu medze nekladú. Kombinovať možno aj dlažby rôznych rozmerov, vďaka čomu vznikajú vizuálne atraktívne vonkajšie priestory. Použitie dvoch a viacerých odlišných formátov jednej dlažby umožňuje vytvárať dynamické vzory a exteriér oživiť.

Špecifickým typom je kombi forma, ktorá pozostáva z určitého definovaného množstva dlažbových prvkov rôznych formátov v jednej vrstve. Striedanie rôznych formátov umožňuje vytvárať kreatívne a pútavé vzory s jedinečným šarmom. Čím viac formátov konkrétna dlažba ponúka, tým viac riešení možno vytvoriť. Kombinované formáty zároveň zjednodušujú a urýchľujú spôsob kladenia dlažby, pričom sa vždy dopracujete k rovnému zakončeniu krajov. Stvárneniu exteriérových plôch dlažbou tak nie sú kladené žiadne hranice.

Kombi dlažby umožňujú kreatívny prístup k dizajnu. Hodia sa najmä k modernej architektúre a na väčších plochách zanechajú pôsobivý dojem. V ponuke výrobcov betónových dlažieb možno nájsť rôzne kombi formy. Táto variabilita vytvára priestor na individuálne a jedinečné stvárnenie plochy.

K najčastejšiemu typu patrí kombinovanie 3 rozmerov dlažieb. Obľúbený je mix formátov 60×40, 40×40 a 40×20 cm, takúto pokládku vonkajšej dlažby terasy umožňuje napr. dlažba Umbriano kombi alebo 10×20, 20×20 a 30×20 cm ako je to pri dlažbe Rettango kombi. V jednej vrstve však môžu byť zastúpené aj 4 formáty, s ktorými sa dajú vytvárať rozmanité vzory nielen na chodníkoch a príjazdových cestách, ale aj vonkajších terasách či v okolí bazéna.

Ničím výnimočným nie je ani kombinovanie 6 a viacerých formátov dlažieb, ktoré ponúka betónová dlažba Asti kombi. Viac formátov umožňuje vytvorenie viacerých zaujímavých riešení, či už elegantných a decentných, alebo výrazných a netradičných.


Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918